Về chúng tôi

Chúng tôi xin chào trong AutoAuto. Chúng tôi đã có mặt trên thị trường trên 15 năm, chúng tôi phụ trách bán và bảo dưỡng xe sau thời gian leasing, nội địa vầ từ nhập khẩu. Trên 1000 xe trong bảng giá cho mọi túi tiền. Chúng tôi kiểm tra xe của chúng tôi! Chúng tôi bán xe có bảo hành. Chúng tôi chuyên bán xe không bị tâi nạn và không cũ. Chúng tôi nhận xe để thanh toán- với điều kiện xe không bị tai nạn hoặc không bị hư hỏng. Chúng tôi giải quyết VAY TIỀN , LEASING VÀ BẢO HIỂM tại chỗ- ở tất cả các hãng bảo hiểm lớn. 3 điểm ở Vác-sa-va và nhiều hãng hợp tác thực tế đảm bảo tiếp cận đến bất cứ xe nào.hãy ghi nhập vào hệ thống thông tin của chúng tôi- bạn sẽ được thông báo ngay lập tức sau khi xe mang đến bãi autoauto. Chúng tôi xin mời!