Wszystkich formalności dokonają Państwo kompleksowo u nas w komisie.

Finance auto

Wypełni formularz abyśmy mogili dopasować i wyliczyć najlepszą formę finansowania dla Ciebie.
hãy kiểm tra xe gì bạn có thể đủ khả năng
Leasing tài chính chúng tôi áp dụng khi không có khẳ năng viết hóa đơn với 23 % VAT.
Đặc tính của leasing:
%-%khấu hao do bên sử dụng leasing %-%Chi phí- người sử dụng tính khấu hao vào chi phí và phần lãi suất các đợt trả leasing %-%Mua đứt-không có: cùng với đợt trả cuối cùng đối tượng trở thành tài sản của người sử dụng leasing %-%Phá hợp đồng – hoàn toàn có thể trước khi kết thúc hợp đồng leasing %-%Thời gian leasing – thời gian leasing tối thiểu là 12 tháng, còn tối đa là 60 tháng
Leasing hoạt động áp dụng khi có hóa đơn VAT với 23% VAT.
Đặc tính của leasing :
%-%khấu hao do bên hãng leasing %-%Chi phí – bên sử dụng leasing tính các đợt trả leasing netto cùng với lần trr ban đầu vào chi phí %-%Thuế VAT – cộng vào mỗi đợt trả leasing( tùy theo loaaji xe, có thể được trừ tòaan bộ hoặc 60% nhưng không hơn 6.000 pln) %-%Mua đứt phụ thuộc vào thời gian leasing %-%Thời gian leasing – từ 12 tháng đến 60 tháng %-%Phá hợp đồng – đòi hỏi trả bồi thường của hãng leasing cùng với nhập sổ tất cả các chi phí đã chịu trong quá trình hiệu lực hợp đồng leasing.