Vay

hãy kiểm tra xe gì bạn có thể đủ khả năng

Các đối tác của chúng tôi

Bre Leasing sp. z o.o.
BZ WBK Leasing S.A.Raiffeisen LeasingVB LeasingGetin LeasingPolski Leasing
Santander Consumer Bank S.A.BZ WBKBNP ParibasGetin Noble Bank
Pzu S.A.HestiaAllianzUniqa

Leasing

Thông tin

Leasing tài chính chúng tôi áp dụng khi không có khẳ năng viết hóa đơn với 23 % VAT.
Đặc tính của leasing:

khấu hao do bên sử dụng leasing
Chi phí- người sử dụng tính khấu hao vào chi phí và phần lãi suất các đợt trả leasing
Mua đứt-không có: cùng với đợt trả cuối cùng đối tượng trở thành tài sản của người sử dụng leasing
Phá hợp đồng – hoàn toàn có thể trước khi kết thúc hợp đồng leasing
Thời gian leasing – thời gian leasing tối thiểu là 12 tháng, còn tối đa là 60 tháng

Leasing hoạt động áp dụng khi có hóa đơn VAT với 23% VAT.
Đặc tính của leasing :

khấu hao do bên hãng leasing
Chi phí – bên sử dụng leasing tính các đợt trả leasing netto cùng với lần trr ban đầu vào chi phí
Thuế VAT – cộng vào mỗi đợt trả leasing( tùy theo loaaji xe, có thể được trừ tòaan bộ hoặc 60% nhưng không hơn 6.000 pln)
Mua đứt phụ thuộc vào thời gian leasing
Thời gian leasing – từ 12 tháng đến 60 tháng
Phá hợp đồng – đòi hỏi trả bồi thường của hãng leasing cùng với nhập sổ tất cả các chi phí đã chịu trong quá trình hiệu lực hợp đồng leasing.

Các huyên Cố vấn chính và bảo hiểm

Al. Krakowska 178 Điểm A

Agnieszka Uzdowska
đt: +48 501 110098
Địa chỉ e-mail: agnieszka.uzdowska@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm B

Jacek Butrym
đt: +48 692 331411
Địa chỉ e-mail: jacek.butrym@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm B

Agnieszka Uzdowska
đt: +48 501 110098
Địa chỉ e-mail: agnieszka.uzdowska@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm C

Agnieszka Uzdowska
đt: +48 501 110098
Địa chỉ e-mail: agnieszka.uzdowska@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm C

Krzysztof Kijewski
đt: +48 519 022 455
Địa chỉ e-mail: krzysztof.kijewski@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm C

Michał Gnoza
đt: +48 602 453 700
Địa chỉ e-mail: michal@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm C

Piotr Raspopin
đt: +48 602 796 683
Địa chỉ e-mail: piotr@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm D

Tomasz Wielądek
Tomasz Wielądek
đt: +48 798 652 434
Địa chỉ e-mail: Tomasz.wieladek@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm E

Agnieszka Uzdowska
đt: +48 501 110098
Địa chỉ e-mail: agnieszka.uzdowska@autoauto.pl

Al. Krakowska 178 Điểm S

Agnieszka Uzdowska
đt: +48 501 110098
Địa chỉ e-mail: agnieszka.uzdowska@autoauto.pl