SAMOCHÓD ZNAJDUJE SIĘ POZA PLACEM Juliana Konstantego Ordona 2A -